XSTK ĐẠI HỌC

1) Năm học mới, XSTK đã có Giáo trình chính thức. Sinh viên liên hệ mua tại khoa KH Cơ bản ĐH Công nghiệp Tp.HCM (Lầu 1 nhà D, cơ sở 1).

2) Tải bài tập Tiểu luận XSTK đại học tại đây.

%d bloggers like this: