TOÁN A2-C2 CAO ĐẲNG

1) Tải Slide bài giảng Toán A 2 Cao đẳng tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?ycrg002sihe04wa vào google.com để tải.

2) Tải Bài tập trắc nghiệm Toán A 2 Cao đẳng tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?d4ay8tnaqnnshc2 vào google.com để tải.

3) Tải Slide bài giảng Toán C2 Cao đẳng tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?3njab00ay2vduya vào google.com để tải.

4) Tải Bài tập trắc nghiệm Toán C2 Cao đẳng tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?6tzfon35taga93r vào google.com để tải.

%d bloggers like this: