HÀM PHỨC & PBĐ LAPLACE ĐẠI HỌC

1) Tải Slide bài giảng Hàm phức & Phép biến đổi Laplace Đại học tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?6ftwwlddehh7yzw vào google.com để tải.

Chú ý:  Các phần có dấu “*” (kể cả ví dụ) chỉ để tham khảo.

2) Tải Bài tập thường kỳ Hàm phức & Phép biến đổi Laplace Đại học tại đây.

Nếu không tải được thì coppy dòng http://www.mediafire.com/?3gkn44eou79fv2y vào google.com để tải.

Chú ý:  Đọc kỹ hướng dẫn trước khi làm bài!

%d bloggers like this: