Mất ít nhất 11 năm mới trở thành bác sĩ tại Mỹ


Nguồn: vnexpress.net

 Các bác sĩ ở Mỹ phải hoàn thành chương trình đào tạo cử nhân 4 năm, sau đó trải qua 4 năm trong trường y khoa và hoàn thành 3-7 năm đào tạo nội trú trước khi có đủ điều kiện được cấp phép hành nghề y tế.

Tiếp tục đọc