Giáo dục Việt Nam sánh ngang tầm Singapore


Nguồn: tuoitre.vn (Cuộc thi Kỳ vọng Việt Nam 20 năm tới)

TT – Mơ ước về tương lai nền giáo dục Việt Nam có thể sánh ngang tầm với Singapore, cùng đứng đầu trong khu vực ASEAN, luôn là niềm cảm hứng để chúng em cố công học tập.

Khát khao lớn nhất của tất cả học sinh chúng em là được học tập trong một môi trường giáo dục thật sự lành mạnh. Tiếp tục đọc