Vài đóng góp quan trọng của người Việt trong Thống kê


Nguồn: nguyenvantuan.com

Nhiều người Việt không hề biết hay nghe đến hai nhà khoa học được nhắc đến trong bài này. Có lẽ nói không ngoa rằng phần lớn chúng ta đều “ngán” môn thống kê học, vì nó khá trừu tượng và … khó hiểu. Chính vì thế mà chẳng bao nhiêu sinh viên Việt Nam theo học khoa học thống kê, và rất ít ai biết được những đóng góp quan trọng của người Việt trong bộ môn khoa học này. Tôi có cơ duyên tiếp cận những công trình của 2 nhà khoa học gốc Việt sau đây và muốn ghi lại vài hàng để các bạn biết được rằng người Việt cũng có đóng góp quan trọng trong khoa học thống kê.

Nói đến hai chữ “thống kê” có lẽ nhiều người nghĩ ngay đến những hoạt động mang tính “truyền thống” dưới hình thức như cân, đo, đong, đếm.  Ngày xưa ở Âu châu, giới vua chúa, tu sĩ và các gia đình hoàng tộc sử dụng thống kê như là một công cụ quản lí tài sản, đất đai, nhân sự và dân số.  Trong xã hội hiện đại, chính quyền cũng sử dụng thống kê như là một phương tiện quản lí kinh tế – xã hội.  Bất cứ chính quyền nào cũng có các cơ quan thống kê chuyên thu thập và xử lí các thông tin về dân số, giáo dục, tình hình phát triển kinh tế, v.v…  Nhà nước dựa vào những thông tin đó để vạch ra chính sách.  Không có thông tin thống kê, nhà nước như người mù và điếc.

Tiếp tục đọc